Арпа саман 50% беде чоп аралшаш,

Арпа саман 50% беде чоп аралшаш,
Арпа саман 50% беде чоп аралшаш,
Арпа саман 50% беде чоп аралшаш, Арпа саман 50% беде чоп аралшаш,
БаасыКелишимдүү
Регион Чуй облусу, Чуй району
Телефонномурду көрсөтүү

Арпа саман 50% беде чоп аралшаш, туктор чон арасында арпа дагы бар. 200штук сатылат. сенавалга жыйылган суу тийген эмес.

12.01.2019 16